Bouwakoestiek

Bouwakoestiek betreft het akoestisch comfort van personen in gebouwen. De achtergrondgeluidsniveaus dienen aangepast te zijn aan de functie van de ruimte. Stoorlawaai kan van naast-, boven- of onderliggende ruimtes komen waar mensen praten, werken, slapen of lopen maar waar ook machines kunnen staan. Overlast kan ook via de gevel, het dak of van buitenaf komen afkomstig van weg-, spoor- of vliegverkeer maar ook van industriële activiteiten in de directe omgeving. Ventilatie en luchtbehandelingssystemen kunnen ook een bron van hinder zijn. De woon-, leef- en werkruimtes vereisen een aangepaste nagalmtijd én voldoende spraakverstaanbaarheid. Bij grotere ruimtes zoals auditoria, theater- en concertzalen, atria, polyvalente ruimtes en landschapskantoren wordt ook de looptijd van de geluidsgolven belangrijk en kunnen zelfs echo's optreden. Studies behandelen de gevelisolatie, ruimteakoestiek, lucht- en contactgeluidisolatie, het lawaai van technische installaties, geluidsuitbreiding naar de omgeving, geluidsisolatie metingen van constructies, geluidsdrukmetingen, elektroakoestiek, werfopvolging, controle- en opleveringsmetingen, ... Typische toepassingen zijn kantoor- en appartementsgebouwen. Specifieke toepassingen zijn concertzalen, culturele centra, gerechtsgebouwen, shopping centra, atria, stations, plenaire ruimtes en andere.

 

Geluids- en trillingsisolatie

Vastleggen van criteria en eisen, dimensioneren van scheidingswanden (metselwerk, beton, verplaatsbare wanden, lichte wanden, ...), dimensioneren van gevels en daken (beglazing, deuren, sandwichpanelen, daksamenstellingen, ...), de geluidsimpact van de omgeving op het gebouw (lucht-, trein- en wegverkeer), de geluidsemissie vanuit het gebouw naar de omgeving (dancings, industriele activiteiten, ...) conform VLAREM II, Brussels of Waals Gewest, de lucht- en contactgeluidisolatie van vloeren (samenstellingen, zwevende vloeren, ...), de akoestische detailleringen, de constructie nevenwegen (lekken, aansluitingen, omloopgeluiden, ...), speciale constructies (doos-in-doos, trillingsdempende opleg van structuren en gebouwen, sokkels, ...), de effecten van akoestische schermen.

 

Ruimteakoestiek lokalen

Vastleggen criteria en eisen (nagalmtijd, STI, RASTI, definition, laterale efficientie, clarity, geluidsuitbreiding, ...), controle specifieke eigenschappen (nagalmtijden, RASTI, Clarity, Deutlichkeit, ...), simulaties in 3D van ruimtes met berekening van de spreiding van akoestische parameters over een oppervlak en reflectogrammen in willekeurige punten, bepalen van optimale locaties van luidsprekers in een 3D model, bepalen geluidsverdeling rond bronnen met 3D simulatie, optimaliseren van geluidsabsorberende oppervlakken of schermen met behulp van 3D-simulaties, keuze van het gebruik van geluidsabsorberende materialen.

 

Lawaai- & trillingshinder van technische installaties

Vastleggen criteria, eisen, conceptuele voorzieningen bij voorontwerp (luchtsnelheden, localisatie, ...), berekeningen geluidsdrukniveaus in gebouwen en buiten, bepalen geluidsdrukniveaus van toestellen, bepalen geluidsverdeling rond bronnen of gebouwen, geluidsvoortplanting van stromingsruis en ventilatorlawaai doorheen luchtbehandelingskanalen, geluidsafstraling van kanalen (roosters, leidingen, machines, omkastingen, ...), ontwerp, dimensionering en inplanting van geluidsdempers, geluidsisolatie kanalisaties (leidingen, luchtkanalen, afvoerbuizen, machines, ...), akoestische isolatie van doorvoeren doorheen constructies, geluidsdempende omkastingen voor toestellen, akoestische schermconstructies, trillingsdempende bevestigingen (leidingen, kanalen, machines, toestellen, ...) trillingsisolatie van technische uitrustingen (motoren, pompen, luchtbehandelingskasten, ...), trillingsoverdracht naar structuren (liften, roltrappen, sanitaire installaties, ...), geluidsreductie met anti-geluid.

 

Akoestische metingen

In labo of in-situ volgens normen en regelgeving, controlemetingen en opleveringsmetingen, metingen van geluidsdrukniveaus (NR, dB(A), dB, frequentieel, statistisch, overschrijdingen, overschrijdingsduur), intensiteitsmetingen, luchtgeluidsisolatiemetingen, contactgeluidsisolatiemetingen, gevelisolatiemetingen, ruimteakoestische metingen (impulsrespons, spraakverstaanbaarheid STI, RASTI, nagalmtijd, geluidsverdeling, laterale efficientie, clarity, definition, ...), lekdetektie, geluidsmonitoring, trillingsmonitoring, continue en statistische geluidsmetingen (LAeq, LA95, LA05, SEL, ...), frequentieanalyses (1/1, 1/3 tot smalbandig), trillingsmetingen, modale analyse, geluidsoverdracht.

 Contact 

beckersLuc Schillemans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Footer Tractebel 02

SHAPING OUR WORLD