Nieuws en Evenementen

Nieuws

VTDV Congress 2016 - May 27, Ghent

vtdv web

Together with Cofely, Axima, Fabricom, Electrabel and Tractebel attended the VTDV Congress, dedicated to healthcare systems. 

This year's theme was Healthcare: "Future-Proof!?" 

 

 

Realty 2016

De 3-daagse vastgoedbeurs bij uitstek, in Tour & Taxis te Brussel kende alweer een groot success. Tractebel was van de partij met een aantrekkelijk ingerichte stand met afmetingen dubbel zo groot als vorig jaar .

Onze stand werd dan ook sterk vertegenwoordigd door onze experten om alle bezoekers en geïnteresseerden te woord te staan.

We organiseerden tijdens de tweede beursdag een cocktail voor onze partners en klanten wat resulteerde in een gezellige en amicale sfeer.

Als marketing stunt werden voetballen en kleine anti-stress balletjes uitgedeeld in het kader van onze samenwerking voor het project Eurostadium.

De beurs gaf ons de gelegenheid onze know-how binnen de Belgische vastgoedmarkt in de kijker te zetten. Boeiende gesprekken resulteerden vervolgens in zakelijke afspraken en mogelijke samenwerkingen.

De beurs gaf ons ook de gelegenheid bij de concurrenten eens langs te gaan voor een interessante babbel.

Realty 2017 mag ons zeker opnieuw verwachten! 

 

Realty01

Realty02

Realty03

Onderzoek ruimtelijke ordening in klimaat- en energietransitie

195 landen geraakten het eind 2015 in Parijs eens over een mondiaal klimaatakkoord om de temperatuurstijging onder 2°C te houden. Ook Vlaanderen heeft het klimaatbeleid hoog op haar agenda staan.

Dankzij verschillende beleidsinitiatieven werden de broeikasgasemissies in enkele Vlaamse sectoren de afgelopen decennia gereduceerd. In onder meer de transport- en gebouwensector is echter nog een aanzienlijk reductiepotentieel aanwezig. Om een effectieve transitie naar een koolstofarme samenleving te realiseren in Vlaanderen zijn bijkomende ambitieuze beleidsdomein- en bestuursniveau-overschrijdende inspanningen nodig. Ook ruimtelijke ordening kan en moet hier een rol in spelen. Het energiebeleid en het ruimtebeleid zijn immers sterk verweven met elkaar. De manier waarop de ruimte is ingericht (de onderlinge plaatsing van functies, het bestaan van netwerken, de meerlagigheid, …) zijn bepalend zowel voor het energieverbruik (vraag én efficiëntie) als voor de inzet van bepaalde vormen van energieproductie.

Een succesvol energie- en klimaatbeleid kan met andere woorden niet los gezien worden van een vertaling in en een ondersteuning door een gericht ruimtelijk beleid. Ruimte Vlaanderen gaf Tractebel de opdracht om de rol van ruimtelijke ordening op vlak van klimaat- en energietransitie nader te onderzoeken en er een taakstelling voor het ruimtelijke beleid uit af te leiden.

Hierbij zullen we inzicht verwerven in de manier waarop het huidige Vlaamse ruimtelijke beleid slagkrachtiger kan gemaakt worden, zullen we de behoeften op lokaal niveau identificeren en zullen we beleidsaanbevelingen uitwerken die in eerste instantie beslissingsnemers op weg helpen de krijtlijnen van een nieuw beleidsplan Ruimte Vlaanderen uit te schrijven. We willen tevens in deze studie ook andere actoren binnen stedenbouw (docenten, ruimtelijke planners, architecten en lokale overheden) inspireren om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen.

Meer informatie Ewald Wauters – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

WinVorm - 3 Tractebel projecten in top 100

Op dinsdag 24 november vierden de Provincie, de intercommunales Leiedal en wvi, Team Vlaams Bouwmeester en de Vlaamse Landmaatschappij de vijftiende verjaardag van ‘West-Vlaanderen in Vorm’ - WinVorm. Naar aanleiding van het 15-jarig bestaan werd een ‘WinVorm-kaart voor West-Vlaanderen’ gemaakt. Deze kaart bevat 100 bijzondere projecten, gelegen in de 64 West-Vlaamse gemeenten, waarbij ruimtelijke kwaliteit in gebouwen, groene ruimtes, openbaar domein en infrastructuur zichtbaar wordt gemaakt. Uit deze top 100 zijn er 3 waarin Tractebel een prominente rol heeft gespeeld.

http://www.west-vlaanderen.be/overwvl/beleid_bestuur/winvorm2/Paginas/default.aspx

 

Conferentie over energieaudits in het forum: een succes!

Op 8 oktober 2015 organiseerde Tractebel met de steun van BECI, Kamer van Koophandel van Brussel, en de deelname van het BIM een conferentie over energieaudits voor zijn klanten.

Thomas Herber, onze expert in energie-efficiëntie, organiseerde het evenement.

Het was een groot succes. Vijfenzestig personen kwamen luisteren naar onze sprekers in het forum: Thomas Herber, Benoît Poncelet,  Jean-Baptiste Débonnaire, Muriel De Viron van het BIM, en Jean‑Louis Samson van ENGIE. Zij konden het publiek overtuigen met hun grote expertise en kennis in het domein. In de toekomst kan dit misschien contracten opleveren.

Tijdens de conferentie kwamen de volgende onderwerpen aan bod: de reglementaire context, de verschillende soorten audits en de uitvoeringsmodaliteiten, de verwachte resultaten (quick wins, winst op lange termijn) en hoe een stapje verder te gaan dan de energieaudit.

Na afloop volgde een lunch. De deelnemers aan de conferentie konden van gedachten wisselen met de sprekers en de directie van Tractebel.

De conferentie was een mooie gelegenheid om de competenties van Tractebel in de kijker te zetten in een gezellige en aangename sfeer.

E audit01

E audit02

E audit03

E audit04

 

Zilveren partner en zilveren medaille voor Tractebel op IMMORUN

De 7de editie van IMMORUN ™ ging door op 17 september 2015 op het Droh!me terrain (ex-Bosvoorde Hippodroom in Ukkel). Reeds drie jaar op rij hebben onze Tractebel-medewerkers bewezen dat werk en sport op hoog niveau perfect te combineren valt en zo slaagden ze er opnieuw in een podiumplaats te veroveren. De zilveren medaille ging verdiend naar onze collega’s Frédéric Van Durme, Bertrand Pairon en Maxime Kinet.

Dit jaar voor het eerst maakte Tractebel deel uit van Immorun als ZILVEREN PARTNER om nog meer visibiliteit te creëren als dynamisch acteur van de vastgoedsector in België.

IMMORUN ™ is een Business Run van 9 km die Sport & Welzijn, Team-Building en Business Networking combineert binnen de vastgoedsector in België. Het brengt architecten, projectontwikkelaars, financiële instellingen, agentschappen, aannemers, deskundigen, adviseurs, advocaten, openbare instellingen, en hun partners samen op de racebaan... Een natuurlijke en gezonde manier om te ontspannen en uitdagingen in het leven en op het werk aan te gaan.


Yves Kerremans, Sales Director en Jan Lecompte, Product Director van de productlijn Building & Industrial Sites evenals Hein Dirix, General Manager SSI waren aanwezig om onze collega’s aan te moedigen.

Wij feliciteren onze Tractebel-Teams voor deze mooie prestatie.

Immorun2015 03 450

 Immorun2015 02 450

IMMORUN2015 450

 

Building Golf Trophy

De derde editie van de BUILDING GOLF TROPHYvond plaats op 14 september 2015 op het prachtige domein van de Naxhelet Golf Club in Wanze (Huy) met een “shot gun” programma voor golfers en een initiatie programma voor beginners.


Dit evenement bracht de acteurs van de constructie en deprofessionals van de bouw samen: architecten, adviesbureaus, projectontwikkelaars, ontwikkelaars, ondernemers, ....


Tractebel benadrukte haar aanwezigheid opnieuw met een leuk flesje Spa water versierd door de kleuren van Tractebel om de dorstigen onder ons een hart onder de riem te steken. Zij die golfen tijdens dit Building Event konden de Marketing stand van Tractebel gelegen op de golfbaan ontdekken!

Onze Sales Directeur, Yves Kerremans van de productlijn Building & Industrial Sites heeft deelgenomen aan het golftornooi en heeft op deze manier bijgedragen aan het sociaal netwerken met teamgenoten. De avond eindigde in stijl met een wijn degustatie, walking dinner en een prijsuitreiking (waar hij helaas geen prijs mee naar huis heeft kunnen nemen.. J)

Een succesvolle dag. We kijken uit naar de volgende editie!

 

Builfinhgolf1

Builfinhgolf2

Builfinhgolf3

Werfbezoek A11

 

Zaterdag, 20 juni, konden de projectmedewerkers van Tractebel van het project A11 de werf bezoeken. We werden rondgeleid door onze werftoezichter David de Ridder. De werf is nu een goed jaar aan de gang en enkele belangrijke constructies in het project beginnen al vorm te krijgen. Tractebel maakte het referentie-ontwerp en het bestek voor dit DBFM project dat bestaat uit een autosnelweg van ongeveer 12 km met een Hollands complex, een beweegbare brug, een 15 m hoog viaduct en verschillende tunnels en bruggen. Medewerkers van o.a. de afdeling Rail, Road & Spatial design en van het Competence center structures worden regelmatig geconsulteerd als technisch adviseur.

Over drie jaar zal het project volledig afgewerkt zijn.

A11 2015 025 small

A11 2015 068 small

A11 2015 157 small

Spoorstudie Brussel

nmbs

De spoorontsluiting in België hangt nauw samen met de problematiek van de Noord-Zuidverbinding en de spoorverbindingen (Noord-Zuid en West-Oost) die er gebruik van maken. De capaciteit van de Noord-Zuidverbinding is momenteel beperkt tot +/- 90 treinen per uur, en deze beperking gaat gepaard met een vrij middelmatige exploitatiekwaliteit.

De onderhavige studie moet het mogelijk maken het debat over de toekomst van de spoorverbindingen naar, vanuit en in Brussel naar een hoger niveau te tillen. De denkoefeningen tot nu toe hebben slechts tot het uitzetten van grove krijtlijnen geleid. De ideeën dienen dus nog verder te rijpen voor er over dit strategische dossier een beslissing kan worden genomen.

Het debat mag zich niet beperken tot nadenken over infrastructuuroplossingen, maar moet, volgens het team van adviseurs, alle mobiliteitsaspecten behandelen. Er dient op de eerste plaats nagedacht te worden over:

  • het schema van de bediening en verbindingen;
  • het rollend materieel, de signalisatie en de exploitatieprocedures van de spoorgroep;
  • de evolutie van het verplaatsingsgedrag;
  • de stedenbouwkundige evolutie van de Brusselse agglomeratie.

Tot nu toe was de ontwikkeling van een duidelijke strategische visie van de evolutie van de spoorbediening en -verbindingen in de hoofdstad echter moeilijk wegens politieke, technische en economische redenen.

In deze toestand moet nu verandering komen: het toenemende gebruik van het openbaar vervoer, de ontwikkeling van een meerpolige agglomeratie en de valorisatie van de bestaande infrastructuren zijn enkele van de factoren die een grotere inschakeling van het spoorwegsysteem noodzakelijk maken. 

Hiertoe voorziet de studie 3 fasen:

-         Fase 1: Beschrijving van de huidige toestand en uitwerking van evolutiescenario’s

-         Fase 2: MAMCA: analyse aan de hand van verscheidene criteria, rekening houdend met

          de doelstellingen van verscheidene actoren

-         Fase 3: Gedetailleerde beschrijving van de geselecteerde scenario’s

 

Tractebel werkt samen met On Wheels aan toegankelijkheid voor rol

Wie op wielen door het leven moet, mist een deel van het maatschappelijke leven. Overal in een stad duiken hindernissen op: drempels, te smalle deuren, onvoldoende ruimte om te draaien. De VZW On Wheels wil hier iets aan doe. On Wheels is een app die het voor rolstoelgebruikers mogelijk maakt om toegankelijke locaties (winkels, restaurants, toiletten enz.) te vinden. Op 12 000 plaatsen in Vlaanderen zijn vrijwilligers deuren en drempels gaan opmeten. Op basis van rolstoelafmetingen en de vaardigheid van de gebruiker in het nemen van drempels zoekt de app de toegankelijke gebouwen in de buurt. SSI steunt en sponsort dit initiatief door o.a. know-how en personeel ter beschikking te stellen. On Wheels en Tractebel willen internationaal gaan met de app.

De afdeling Rail, Road & Spatial Design is ondertussen bezig met de ontwikkeling van een methodiek voor de ruimere screening van de toegankelijkheid van infrastructuur in steden. De sponsoring van en samenwerking met On Wheels kadert hier in.

Wie meer wil weten over toegankelijkheid of als vrijwilliger mee wil stappen in dit project en bijvoorbeeld zijn favoriete restaurant wil opmeten kan contact opnemen met Peter COSYN.

DG Move

Onlangs sleepte Tractebel de opdracht voor de uitvoering van een “Study on permitting and facilitating the preparation of TEN-T core network projects, in particular waterborne projects and cross-border projects” in de wacht, die door DG Move werd toegekend.

Via deze studie wil men goede praktijken en manieren identificeren om de procedures die voor de realisatie van transportinfrastructuurprojecten gelden, te stroomlijnen en te vereenvoudigen.Hiertoe zullen de bestaande wet- en regelgeving en praktijken inzake vergunningsprocedures worden onderzocht. Daarnaast zal er ook een inventaris worden opgemaakt van de diverse maatregelen die op nationaal of regionaal niveau reeds genomen zijn om voornoemde procedures efficiënter te maken en zowel projectontwikkelaars als investeerders een groter juridisch comfort te bieden.Verder zal er nog een gids van goede praktijken worden opgesteld, op basis waarvan de lidstaten doeltreffende ondersteuningstools kunnen ontwikkelen.Tot slot zal de studie ook beleidsopties aanbevelen (die bij latere effectenbeoordelingen kunnen worden gebruikt) om een positief EU-kader voor projectontwikkeling en investeringen te creëren.

Onze partners in het kader van dit project:Milieu Ltd, EPRD Office for Economic Policy and Regional Development Ltd.

We kijken ernaar uit dit ambitieuze project samen waar te maken!

Concept Stadium Square

We tell the story of the stadium and of the city

Over time, stadium architecture has evolved as regards its relation to the city.

The first stadiums were conceived as independent facilities, often erected on the outskirts of cities.

Gradually, the city gets closer to the stadium. Urban programs start to spread into the stadium. The city’s buildings can actually get so close that they merge with the stadium infrastructure itself, generating new synergies.

The temporary nature of the stadium’s function allows the urban programs to invest the entirety of the structure.

What used to be a mere stadium now becomes the center of a new urbain life: the « Stadium Square».

 

We improve urban comfort

 

The considerable investment made for the World Cup yields a long term improvement in terms of passive comfort of the urban spaces. Dynamic thermal simulations show that the overall layout of the site, inspired from traditional housing construction in arid countries, can generate a significant improvement in the outdoor comfort, increasing air temperature during winter days and reducing it during hot summer days by up to 12°C, in both the canyon and the arena.

The architecture of the « Stadium Square » draws its inspiration from the local and regional desert landscapes. Taking both from the Zekreet in Qatar and from other geological canyon shapes, the architecture follows the principles of accumulation and erosion in order to create forms which are perfectly suited to the multiple uses of the area.

 

 

Inhuldiging Memorial 1815 in Waterloo

Op iets minder dan een maand voor de tweehonderdste verjaardag van de Slag bij Waterloo vond op donderdag 21 mei de inhuldiging plaats van het Memorial 1815. De plechtigheid verliep in aanwezigheid van de experts van Tractebel die aan dit project meewerkten, samen met de Waalse minister van Toerisme en de burgemeesters van de gemeenten waar de slag plaatsvond.

Tractebel werd aangezocht voor de studies en de opvolging van de structurele uitvoering en de speciale technieken. Het speelde zodoende een cruciale rol in de realisatie van het Mémorial 1815, het gloednieuwe museum gewijd aan de Slag bij Waterloo.

Aan de voet van de monumentheuvel werd het museum 10 meter onder de grond gebouwd met de bedoeling de natuurlijke omgeving intact te houden. Deze bijzondere configuratie en het gebruik van een geothermische installatie bestaande uit 55 sondes met een diepte van 150 m, leverden een hoge energetische prestatie op.

Het nieuwe memoriaal van de Slag bij Waterloo omvat 6.000 m², waarvan 1500 m² tentoonstellingen gewijd aan de gebeurtenissen van juni 1815. Het project nam 2 jaar in beslag en ondanks de juridische complicaties waarmee het af te rekenen kreeg, geraakte het Mémorial toch tijdig klaar. Er wordt gemikt op 500.000 bezoekers per jaar.

Het hoogtepunt van het bezoek is een 4D film op een scherm met een lengte van 26 meter en een gezichtsveld van 169 graden. De bezoeker waant zich midden in het strijdtoneel. Een technisch huzarenstuk en een unicum in Europa.

Het Mémorial is opgevat als een belevingscentrum eerder dan als een museum in de klassieke betekenis en werd dan ook uitgerust met geavanceerde multimediatechnologieën. Bezoekers worden getrakteerd op verbluffende reality systemen en magische vitrines.

Het Mémorial 1815 is sinds 22 mei toegankelijk voor het publiek. 

Een van de meest opvallende vernieuwingen op Brussels Airport.

Officiële opening van de Connector

Op dinsdag 24 maart, twee jaar na de aanvang van de werken, werd het nieuwe Connector-gebouw officieel geopend in aanwezigheid van Koning Filip, premier Charles Michel, mobiliteitsminister Jacqueline Galant en zo'n 500 andere genodigden.

De Connector is het gebouw dat de passagiersterminal bovengronds met Pier A verbindt.

Duurzaamheid en het comfort van de reizigers waren onontbeerlijk voor het ontwerp van de Connector. Jaarlijks zullen meer dan 20 miljoen reizigers door het Connector-gebouw wandelen. Tractebel was verantwoordelijk voor de studies inzake HVAC, elektriciteit, verlichting, brandveiligheid, liften en roltrappen, waterleidingen, toegangscontrole, datacommunicatie en koude-warmteopslag, ... en speelde een cruciale rol in de realisatie van de ambities in dit domein. Brussels Airport wil de CO2-emissies met 20% verminderen tegen 2020. Het gebouw heeft een isolatiewaarde van K-20, de helft van de huidige wettelijke norm. Dankzij de geothermische installatie gebruikt Brussels Airport in de zomer om het gebouw te koelen de koude die tijdens de winter in de bodem en de aquifer wordt opgeslagen. En in de zomer wordt de warmte in de bodem opgeslagen om het gebouw tijdens de wintermaanden te verwarmen. Dit systeem voorziet in 70% van de energiebehoeften in de winter en levert 30% van de energie voor de koeling van het gebouw in de zomer. Er werden waterloze urinoirs geïnstalleerd en het regenwater dat op het dak van 11.000 vierkante meter valt, wordt opgevangen en gebruikt om de toiletten door te spoelen, zodat het waterverbruik tot het strikt noodzakelijke wordt beperkt. Voor de verlichting werd resoluut voor ledlampen gekozen in de publiek toegankelijke gedeelten om zowel het energieverbruik als de onderhoudskosten sterk te verminderen.

Connector2

Via het Connector-gebouw, dat werd ontworpen door CTHM (Chapman Taylor – bureau Happold – MOSS), kunnen de reizigers van de check-in rechtstreeks naar hun gate in pier A wandelen. Voor de aankomende passagiers vormt het gebouw dan weer een vlotte en aangename verbinding met de bagagezaal en de uitgang. De donkere tunnel naar pier A heeft nu plaats gemaakt voor een open en luchtig gebouw dat de reizigers niet alleen een spectaculair uitzicht biedt op het tarmac, maar ook een moderne mix van winkels en restaurants.

 

Connector is vanaf nu toegankelijk voor de reizigers.

Connector3

Het gebouw beschikt over een gecentraliseerd platform voor toegangs- en beveiligingscontrole voor reizigers die vertrekken van Pier A. Vanaf 2016 zullen ook de reizigers die vertrekken van Pier B dit platform gebruiken. Dit verhoogt de efficiëntie van het screeningproces aanzienlijk, omdat de piektijden voor security in beide pieren complementair zijn. Daarnaast biedt Connector plaats voor een ruime commerciële zone.

Dit bouwproject was een enorme uitdaging. De werf bevond zich in het hart van een drukke internationale luchthaven die permanent in gebruik moest blijven en de reizigers mochten uiteraard geen hinder ondervinden van de werken.  

Het IGLO-project wint ook de “Prijs Wivina Demeester”.

IGLO wint de prijs Wivina Demeester. IGLO – Intergenerationeel Project Linker Oever – is een stadsvernieuwingsproject in Antwerpen. Tractebel won in samenwerking met De Smet Vermeulen Architecten, De Vylder Vinck Taillieu Architecten en Tom Thys Architecten een Open Oproep uitgeschreven door de Vlaams Bouwmeester.

Het team van de afdeling Ruimtelijke Planning (SPD) ging van start met de opmaak van een masterplan en dit in intense wisselwerking met de architecten. Het project zet in op het sterker verbinden van een sterk geïsoleerde wijk met de ruimere stedelijke omgeving. Dit door een doordachte herstructurering van de publieke ruimte en het inbrengen van nieuwe stedelijke programma’s.

In een volgende stap werd de architectuur verder uitgewerkt waarbij ook de afdeling gebouwen (BUILDING) mee aan zet kwam. De publieke ruimte werd ontworpen door de afdeling Ruimtelijke Planning (SPD) samen met de infrastructuur ingenieurs (ROAD). Het project is een voorbeeld van een geïntegreerd stadsproject waarbij Tractebel vanuit zeer verschillende domeinen expertise heeft kunnen aanleveren. Deze prijs benadrukt de kwaliteit van dit project in al zijn dimensies. 

 

IGLO prijs2

 

 

Rail Power Europe 2015 Congress London, 10 March 2015

Marc Van de putte en Tom Puttemans (Urban Rail Gent) participeerden aan het congres. Zij presenteerden een gezamenlijke paper Tractebel Engineering/De Lijn aangaande energierecuperatie voor tractienetten van tramlijnen. De gepresenteerde case was de volledige renovatie van het tractienet te Gent waar een voorspelde 10% energie reductie achteraf bevestigd werd door diverse meetcampagnes.

FEBE Precast in Infrastructure Award Radartoren Oostende

De nieuwe radartoren op de nieuwe Oostdam in Oostende heeft de FEBE Precast in Infrastructure Award gewonnen.

De 44m hoge toren werd naar een ontwerp van architect E+W Eggermont op detailed design niveau uitgewerkt voor onze opdrachtgever, de Vlaamse Overheid – Ministerie van Openbare Werken afdeling Maritieme Toegang. Een nauwe samenwerking tussen de (SSI) afdeling Ports & Waterways, het Competence Center Structuren Hasselt en het bestuur lagen aan de basis van dit succes.

De toren kent een prismatische vorm tot op een hoogte van 30m en daarna volgt een getordeerde vorm. De bouw gebeurde door het opeenstapelen van 22 geprefabriceerde betonnen moten die stapsgewijs nagespannen werden. Het bovenste getordeerde deel werd klassiek gewapend. Om het ontwerp prefabriceerbaar te maken, werd de ruimtelijke vorm omgezet in een aaneenschakeling van driehoeken. Zowel aan de productie van de prefabelementen zelf als aan de inplanting van de naspankanalen en de plaatsing werden zeer strenge eisen qua toleranties opgelegd. De toren werd gebouwd door de aannemer THV Besix-Westconstruct.

 

FEBE

 

FEBE

 

Financiering lokale klimaatplannen: op koers

Tractebel werkte in samenwerking met SuMa Consulting gedurende het voorbije jaar het financieel luik uit bij de lokale klimaatplannen van Gent en Antwerpen.  Interactie met en tussen deze twee steden was onontbeerlijk om tot een onderbouwd en gedragen financieel model te komen.  Interessante discussies met andere partners (kleinere gemeenten, intercommunales, banken, …) leidden tot het resultaat dat momenteel voorligt.

De kennis en ervaring die via deze opdrachten werd opgedaan kan in de volgende maanden gevalideerd, verfijnd en aangevuld worden in verscheidene nieuwe opdrachten.

 

We mogen onze ervaringen samenbrengen in een ‘aanzet tot draaiboek’ voor gemeenten (Opdrachtgever: LNE – dep. Beleidsvoorbereiding en –evaluatie). Dit draaiboek geeft inzicht in de verschillende aspecten die belangrijk zijn bij financiering van lokale klimaatplannen. 

 

Daarnaast zijn Tractebel + SuMa Consulting + VITO gekozen om het lerend netwerk dat vanuit LNE wordt opgestart rond het onderwerp Financiering Lokale Klimaatplannen te begeleiden en er expertise in in te brengen.

Met het lerend netwerk wordt aangesloten bij de transitie-arena klimaat en lokale veerkracht van i-Cleantech en het Vlaams Netwerk Burgemeesterconvenant van VVSG.

Een startevenement wordt gepland op donderdag 23 oktober.  De aanzet tot draaiboek wordt er voorgesteld en samen met de aanwezigen wordt nagegaan welke werkthema’s de basis zullen zijn voor de verdere werkzaamheden van het lerend netwerk dat minstens 1 jaar zal lopen. 

 

Tractebel en SuMa Consulting delen de kennis die opgedaan werd doorheen de uitgevoerde projecten graag met u. In verschillende ‘briefings’ worden belangrijke overwegingen bij het financieringsaspect nader toegelicht. 

Ondertussen bereiden Tractebel / SuMa Consulting ook andere projecten voor.  Het projectteam beschikt daarvoor over unieke kennis (rekenmodel FLK, databank beste praktijken / flankerende maatregelen, methodiek business case, …). 

 

Meer informatie vindt u hier: http://technum.be/nl/referenties-economie-beleid/referenties-beleidsadvies-strategische-studies/475-flk-overzicht 

Het succesverhaal van de torens

Dankzij de recente succesvolle torenprojecten, vooral de Odeon Tower in Monaco en de Silver Tower in Brussel, hebben Tractebel Engineering France en SSI een belangrijke opdracht voor de studie van een toren in Casablanca (Marokko) in de wacht gesleept. TEF zal verantwoordelijk zijn voor het structurele ontwerp en SSI voor de studie van de technische uitrusting. Onze klant, CFCA (Casablanca Finance City Authority), heeft besloten te investeren in de bouw van zijn nieuwe hoofdkantoor in de zakenwijk van Casablanca; het wordt een kantoorgebouw met een hoogte van 100 meter en een bruto-oppervlakte van 30.000 m². Het architecturale ontwerp van deze futuristische toren wordt toevertrouwd aan het vermaarde New Yorks architectenbureau Morphosis. Het project zal aan de strengste milieucriteria voldoen overeenkomstig de internationale LEED Silver-certificering. Het project dient binnen een termijn van 39 maanden (vanaf nu) voltooid te worden, in samenwerking met onze lokale partner Oger International, die in de eerste plaats wordt belast met het toezicht op de werken.

 

1casablancatower

 

2casablancatower

Richtlijnen voor klimaatadaptatie bij stadsplanning en ruimtelijk

Ruimte Vlaanderen heeft onlangs een belangrijke en interessante studieopdracht gegund aan de afdelingen Policy Advice en Spatial Planning & Design van Tractebel.

 

De doelstelling van de studie bestaat erin kwalitatieve en kwantitatieve richtlijnen uit te werken voor adaptatie aan klimaatverandering in de domeinen ruimtelijke planning en stadsontwikkeling. De studie heeft ook als ambitie een geïntegreerde visie te ontwikkelen op duurzame adaptatie aan klimaatverandering, en op de rol die ruimtelijk beleid hierin kan spelen.

 

In een eerste fase van de studie zal op basis van bestaande literatuur een gedetailleerde analyse gebeuren van de impact van klimaatverandering in Vlaanderen, onder verschillende klimaatscenario’s. Deze deelstudie houdt een analyse in van het belang van de effecten, van de (ruimtelijke) factoren die hun impact determineren en van de de ruimtelijke differentiatie ervan. Als onderdeel van deze fase zullen ook kaarten opgemaakt worden die een beeld geven van de specifieke kwetsbaarheid aan klimaatverandering van verschillende (stedelijke) gebieden in Vlaanderen.

 

In een volgende fase zullen adaptatiemaatregelen worden ontworpen en verfijnd op de basis van ontwerpend onderzoek, toegepast op een aantal pilootgebieden. De leereffecten van deze oefening zullen toelaten breed toepasbare richtlijnen te ontwikkelen voor het omgaan met klimaatverandering in een context van stadsplanning en stadsontwikkeling.

 

De offerte van Tractebel voor deze opdracht werd door Ruimte Vlaanderen als beste geselecteerd uit verschillende concurrerende aanbiedingen van gerenommeerde Vlaamse en Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen. Deze opdracht bevestigt dan ook onze leidende rol en onze reputatie op het vlak van klimaatstudies, stadsontwerp en beleidsstudies in het algemeen.

 

Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tractebel verwerft studieopdracht Brabantnet.

De Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn heeft aan Tractebel de opdracht gegund voor de uitvoering van de studies voor de indienststelling tegen 2020 van 3 prioritaire tramlijnen in en rond Brussel: de tramlijn Willebroek-Brussel langs de A12 (22 km) , de tramlijn UZ Jette – luchthaven Zaventem (18 km), de tramlijn Brussel Noordstation – Luchthaven Zaventem (5 km).

 

 

Dit nieuwe succes bevestigt de toonaangevende rol van Tractebel in het ontwerp van traminfrastructuur in België. De studie zal worden uitgevoerd in samenwerking met Ney&Partners en Bureau Bas Smets. 

 

brabantnet

Mobil2040

Om de mobiliteit van morgen in beeld te brengen, heeft Mobiel Brussel een verkennende aanpak aangenomen en Mobil2040 gelanceerd, een toekomstgerichte en multidisciplinaire studie uitgevoerd door de studiebureaus Tractebel en Espaces Mobilités. Mobil2040 biedt een bijzonder "verfrissende" visie op mobiliteit waarbij de mens centraal staat.
Mobil2040 neemt afstand van een zuiver technische en gefragmenteerde aanpak en plaatst mobiliteit in het hart van een complex ecosysteem in volle verandering. Mobil2040 breekt met de traditionele voorstelling van de verplaatsingen met een vervoermiddel en vervangt die door een transversale analyse van de verschillende vervoerswijzen in de Brusselse metropool.
De door de studie behandelde thema's betreffen niet alleen de wegen, de auto's en het openbaar vervoer maar ook mentaliteitsveranderingen, nieuwe technologieën, stedenbouw, nabijheid, gedeelde openbare ruimten, burgerparticipatie, tijdsbeleving, leefomgeving, enz.
 
Evenementen
 
Het Brussels Gewest wenst deze zeer "verfrissende" visie op mobiliteit in debat te brengen met een ruim publiek en onder meer met de jongeren die in 2040 de gebruikers en beleidsmakers zullen zijn. Om dit debat aan te wakkeren en creativiteit te stimuleren, stelt het Brussels Gewest diverse middelen ter beschikking:
 

Een participatieve conferentie die de belangrijkste beleidsmakers op het gebied van mobiliteit bijeenbrengt,

Een blog over de toekomstgerichte aanpak van mobiliteit,

Een aantal conferenties in de Brusselse hogescholen en universiteiten om de creativiteit van de beleidsmakers van morgen te stimuleren.

Een ideeënwedstrijd over mobiliteit in 2040.

 

En u, welke toekomstdromen koestert u voor Brussel in 2040? Aarzel niet en neem deel aan de wedstrijd!
 
 
bru royal

Het project “Strandloper” (ook bekend als “IGLO–kinderdagverblijf

Het volledige IGLO-project zelf is voor Tractebel een zéér multidisciplinaire opdracht, verworven in 2006-2007 na een wedstrijd “Open-Oproep Vlaamse Bouwmeester” is-n samenwerking met enkele jonge architecten .

IGLO staat voor “Intergenerationeel Project LinkerOever” als opwaardering door Stad Antwerpen van dit stadsdeel (naast Chicago-building)

Het team van Tractebel is samengesteld uit o.m. de disciplines “Ruimtelijke Planning” (+ mobiliteit), “infrastructuur” en “gebouwengineering”.

 

De verschillende deelopdrachten en projecten zijn:

 

Masterplan

Publieke ruimten en infrastructuur (nieuwe straat + pleinaanleg)

IGLO-kinderdagverblijf (ism arch De Smet-Vermeulen): het winnend project

IGLO woonzorgcentrum (ism arch De Smet-Vermeulen): in uitvoering

IGLO sporthal en jeugdhuis (passiefbouw) (ism arch Tom Thys): in uitvoerin

IGLO-OCMW dienstencentrum (ism arch De Vylder/Vinck/Tallieu) uitgevoerd via PPS

 

Kortom, “City of Tomorrow”

 

Strandloper

Masterplan Groen Lint Oostende wint de ‘Thuis in de stad’-Prijs!

Masterplan Groen Lint Oostende wint de ‘Thuis in de stad’-Prijs!

Dit masterplan werd opgemaakt door Tractebel in samenwerking met ADR/Georges Descombes.

 

Jury verslag

Het project Groen Lint in Oostende is een zeer innovatief project, dat berust op sterk onderbouwde theoretische fundamenten. Met ondermeer de publicatie ‘Park voor de toekomst’ wordt een toetsingskader geboden voor ontwikkelingen op langere termijn, dat rekening houdt met mogelijke nieuwe ontwikkelingen en dat toelaat is zich daartoe te verhouden. Het project berust op de sterke inzet op de grensoverschrijdende Europese samenwerking in het kader van het Interreg IVA programma en kapitaliseert deze inzet via een gemeentegrensoverschrijdende samenwerking in een partnerschap met Oudenburg, en via vernieuwende insteken rond stadslandbouw. Het project zet sterk in op de duurzame inbedding van groene landschappelijke randen in de stedelijke structuur en heeft duidelijke ambities om ook internationaal te inspireren. Bij de realisatie van het project zijn alle stadsdiensten betrokken; het project is uitgegroeid tot een volwaardige bevoegdheid binnen het bestuursakkoord. Sterke punten zijn eveneens de aanleg van een groene fiets- en wandelroute die het Groen Lint van bij de realisatie ervan bekend maakt bij bezoekers en bewoners, en de actieve betrokkenheid van de bevolking en diverse stedelijke en bovenstedelijke actoren. De voorbeeldfunctie van het projectfunctie van het project blijkt ook uit het aangrijpen van een korte termijnopportuniteit om een strategie op lange termijn te ontwikkelen, en deze stapsgewijze te implementeren. Het project Groen Lint getuigt van een gedurfde politieke keuze en een verfrissende aanpak. In het project ontmoeten verschillende schaalniveaus elkaar: de stad, de kust, Vlaanderen. Het project beoogt ecologische duurzaamheid en draagt bij tot een wenselijke klimaatsverandering. Het biedt mogelijkheden voor recreatie, toerisme en voor creatieve ontplooiing.

 

Voor meer info: http://www.thuisindestad.be/Thuis-in-de-Stad-prijs_6.html#eye21331612

 

Groene Gordel

Prijs Publieke Ruimte

Woensdag 5 februari vond tijdens het Congres Publieke Ruimte en Mobiliteit de uitreiking plaats van de jaarlijkse Prijs Publieke Ruimte. Tractebel was betrokken bij 2 van de 5 genomineerde projecten (Emile Braunplein Gent als studiebureau en Rivierpark Maasvallei Limburg als ontwerper). Rivierpark Maasvallei Limburg was de uiteindelijke laureaat. Bovendien werd ook nog een publieksprijs uitgereikt. Hiervoor waren 2 genomineerden, waaronder het Muntplein in Brussel, waarvoor Tractebel het ontwerp heeft gemaakt. Meer info op website Publieke Ruimte.

 

rpm

Tractebel / SuMa Consulting onderzoeken mogelijkheden voor financ

 

Logo LFK 001 mini

 Samen met een enkele koplopergemeenten onderzoeken Tractebel en SuMa Consulting hoe lokale klimaatplannen optimaal gefinancierd kunnen worden. Regelmatig berichten we kort over onze bevindingen en formuleren we aandachtspunten. Een overzicht vindt u via onderstaande link:


 
 

Brussels Airport Connector

Het ruime bovengrondse gebouw vervangt de huidige tunnel, jaarlijks gebruikt door meer dan 10 miljoen passagiers, door de passagiersterminal rechtstreeks te verbinden met Pier A vanaf begin van 2015. Brussels Airport heeft Tractebel aangesteld voor studies speciale technieken, fire safety engineering en studies koude- en warmte opslaginstallatie.

 

connector

 

Meer informatie op de website van de luchthaven.

ISO 9001: certificaat toegewezen!

Bureau Veritas heeft de standaard voor kwaliteitsbeheer van Tractebel voor drie jaar verlengd. Tijdens de audit voor de hercertificering werd geen enkele niet-conformiteit vastgesteld, en dat is uitzonderlijk!

 

De auditor benadrukt in zijn rapport de volgende sterke punten:

goed gedefinieerde en in cascade geordende top-downdoelstellingen,

goede integratie van Q-plannen en PMP-projectmonitoring,

engagement vanwege de CEO om onderzoek te voeren naar de klanttevredenheid,

robuust en effectief QMS-systeem.

 

"Deze hercertificering is een succes! Toch moeten we beseffen dat er nog altijd ruimte blijft voor verbetering", stelt Quality System Manager Liesbet Pluymers. Voor de volgende certificatieperiode wil ze de klemtoon leggen op de integratie van kwaliteitsbeheer in het DNA van Tractebel. Ze verwijst hierbij naar de kwaliteitshandleiding: "Binnen de context van ons QMS streven we ernaar om onze bedrijfsprocessen nauwkeurig op elkaar af te stemmen. We moeten constant speuren naar aspecten die verbeterbaar zijn en die kansen ook grijpen. Elke werknemer kan hieraan zijn steentje bijdragen!"

 

iso-9001-440

Sigmaplan houdt rekening met veiligheid en natuur

Het geactualiseerde Sigmaplan van de Vlaamse overheid wil Vlaanderen beschermen tegen overstromingen uit de Schelde en haar zijrivieren. Tegelijk wordt de Scheldenatuur in ere hersteld. Tractebel-projectmanager Michaël Van Rompaey levert sinds 2006 milieu- en inrichtingsadvies voor de uitwerking van dit plan.   Lees het volleddige interview op Jobat.be

ISO 14001 voor Tractebel

Op 24 mei werd Tractebel - Building & Industrial Sites door Bureau Veritas geauditeerd volgens ISO 14001.

In het auditrapport komt de externe auditor tot volgende conclusie: "Tractebel is een organisatie welke zich duidelijk focust op de toegevoegde waarde naar de klant, waarbij duurzaamheid centraal staan. Algemeen focust de organisatie hier ook op via concepten als 'city of tomorrow'. We hebben een hoog opgeleid en sterk gedreven team aangetroffen welke duidelijk de waarden van Tractebel vertegenwoordigen."

We mogen dus concluderen dat de audit goed verlopen is en wensen alle betrokken medewerkers te bedanken voor het behaalde resultaat.

 

iso 14001

Foto's Realty 2013

Van 28 tot 30 mei heeft Tractebel opnieuw deelgenomen aan de Realty vastgoedbeurs met meer dan 3500 deelnemers.
Deze beurs vond plaats in Tour & Taxis te Brussel.

 

realty-technum-2013-1
Jean-Baptiste Débonnaire, Martin Richelle en Yves Kerremans

realty-technum-2013-2
Donald Desmet, Luc Carpentier, Bram Vandenboom en Jan Liefooghe

realty-technum-2013-3
Romina Dargenton in gesprek met een bezoeker.

Meer info op www.realty-brussels.com

Hoe kan ‘de stad van de toekomst’ tot stand gebracht worden?

“Smart & Sustainable Infrastructure (SSI) omvat technieken die hiertoe kunnen bijdragen,” zegt Hein Dirix, General Manager Tractebel, in De Standaard bijlage “Stad van de toekomst” van 10 april 2013.

Lees hier het volledige interview.

 

Evenementen

Time in the City

To put in place new transport infrastructures is a long process. Solutions providing real benefits on a shorter-term basis are tried out by several cities and regions in Europe and elsewhere to limit the road traffic or ease congestion on the public transport network. It must be noted that very few initiatives of this kind are found in Belgium despite the quick evolution of the workforce organisation and the increasing interest of companies in the new ways of working (NWOW).

The Time in the City conference is a unique opportunity to discuss on concrete transport desynchronization projects.

Bram Vandenboom, Business Development & Sales Director – Sustainable Cities & Transport at Tractebel, will deliver the opening speech at this event.

More information (only in French): extract_study Rail4Brussels (Tractebel, VUB, Espaces-Mobilités)

Programme

Free but mandatory registration via www.timeinthecity.be

 Time in the city banner

Audit energie conferentie 8 oktober 2015

Tractebel organise une conférence sur les audits énergétiques,

le jeudi 8 octobre 2015 (de 9h à 13h), dans ses locaux.

Le contexte réglementaire, les différents types d’audits et leurs modalités de réalisation, les résultats attendus (quick-wins, gains long terme), comment aller au-delà de l’audit énergétique : Tractebel vous propose une conférence complète, illustrée de témoignages « terrain », avec la participation de BRUXELLES ENVIRONNEMENT.

Nous vous invitons à noter dès à présent la date du 8 octobre dans votre agenda. Vous recevrez ultérieurement les informations pratiques et lescoordonnées d’inscription.

Date : jeudi 8 octobre (de 9h à 13h)

Lieu : Tractebel - salle de conférence : Forum - Avenue Ariane 7, 1200 BRUXELLES

Avec le soutien de BECI, Chambre de Commerce de Bruxelles.

KamervanKoophandel

La conférence sera animée en français. Une version en néerlandais pourra être programmée ultérieurement.

De lezing zal in het Frans plaats vinden. Een Nederlandse sessie zal later geprogrammeerd kunnen worden. 

Leuven, 7 mei, VVSG Energie- en Klimaatdag voor lokale besturen

Op donderdag 7 mei is Leuven de place-to-be voor iedereen die op lokaal niveau betrokken is bij energie, klimaat, mobiliteit, water, alsook bijvoorbeeld de maatregelen voor sociale doelgroepen vanuit OCMW’s en in LAC’s. Daartoe bevat het programma een rijk palet aan sessies over beleidsmatige, sociale, financiële en technische aspecten van lokaal energiebeleid. U stelt daaruit zelf uw programma op maat samen. Lees meer en schrijf nu in.

 

Realty 2015

Van 19-20-21 mei neemt Tractebel dit jaar opnieuw deel aan de Realty vastgoedbeurs met meer dan 3500 deelnemers.
Deze beurs vindt plaats in Tour & Taxis te Brussel. Tractebel staat op stand 3301.
Meer info op www.realty-brussels.com

realty2015

Building Golf Trophy

De tweede editie van de BUILDING GOLF TROPHY vond plaats op 15 september 2014 op het prachtige domein Golf des 7 Fontaines van Braine l’Alleud met een "shot gun" programma voor de golfers en een initiatieprogramma voor de beginners.  Lees meer


Dit evenement bracht de verschillende spelers van de constructie en de bouwindustrie samen: architecten, adviesbureaus, projectontwikkelaars, ontwikkelaars, bouwers ...


De aanwezigheid van Tractebel werd extra in de verf gezet  met weeral een leuk flesje Spa water versierd in de kleuren van Tractebel om de dorstige te verkwikken. Zij die tijdens dit evenement hebben gegolfd konden de Marketing stand van Tractebel, gelegen op de golfbaan tussen de bomen, op een zeer zonnige dag ontdekken!

 

Building Golf Trophy 2015 132

 

 

Tractebel-teams winnen gouden medaille op Immorun

De 6de editie van IMMORUN ™ vond plaats op 18 september 2014 in en rond het prachtige park van Woluwe. Reeds twee jaar op rij hebben onze Tractebel medewerkers bewezen dat werk en sport op hoog niveau perfect te combineren valt en slaagden ze er opnieuw in de gouden medailles in de wacht te slepen.

IMMORUN ™ is een Business Run van 9km die Sport & Welzijn,Team-Building en Business Networking combineert binnen de vastgoedsector in België. Het brengt architecten, projectontwikkelaars, financiële instellingen, agentschappen, aannemers, deskundigen, adviseurs, advocaten, openbare instellingen, en hun partners samen ... Een natuurlijke en gezonde manier om stress los te laten en uitdagingen in het leven en op het werk aan te gaan.

Van de 260 teams, hebben zowel ons mannelijk als ons vrouwelijk team de 1ste plaats veroverd. Met respectievelijk 34 minuten en 42 minuten op een afstand van 9km bereikten ze de Toptijden in hun ranking. Ons derde team won ook de Citidev. Brussels Trofee voor het eerste Brussels team te zijn dat net geen podiumplaats veroverde.


Wij feliciteren onze Tractebel Teams voor deze prachtige prestatie.

 

IMG 2470IMG 2474

 

VTDV mei 2014

Dit jaar was Tractebel samen met partners Cofely en Electrabel aanwezig op de vakbeurs van het VTDV congres (vereniging voor technische diensthoofden in verzorgingsinstellingen) op 9 mei. Dit jaar was het thema: De architect & ingenieur "IN TEAM" met de bouwheer.

 

vtdvmei2014

Inhuldiging project Noord-Zuid Kempen

Op zondag 23 februari is er officiële inhuldiging van het project Noord-Zuid Kempen. Het evenement is vrij toegankelijk voor iedereen. Klik hier voor de uitnodiging.

 

noord-zuid-kempen

Dag van verkeer en mobiliteit

Tractebel neemt deel aan de grootste vakbeurs in België voor verkeerstoepassingen en mobiliteitsoplossingen op 5-6 februari 2014.

 

dvm2014belogowebsite

 

Alle info op Verkeerenmobiliteit.be

 

 

Tractebel neemt deel aan het Belgisch Wegencongres 2013

cbr2013_logo-icones2

Tractebel neemt ook dit jaar deel aan dit vierjaarlijkse wegencongres.

 

Al meer dan 80 jaar wordt het Belgisch Wegencongres georganiseerd. Dit event is hét evenement bij uitstek voor alle professionals die betrokken zijn bij de bouw, het onderhoud en het gebruik van de wegen. Na Vlaanderen in 2009 is Wallonië verantwoordelijk voor de organisatie van zijn XXIIste editie onder auspiciën van de Belgische Wegenvereniging.

Het Congres is ongetwijfeld de gelegenheid om professionele en vriendschappelijke contacten te leggen met specialisten uit verschillende achtergronden. In het institutionele kader van ons land waar wegen geen grenzen kennen, zijn deze ontmoetingen zeker zinvol. Het XXIIste Belgische Wegencongres zal daarom uiteraard ook door gezelligheid gekenmerkt worden. Vanuit dit oogpunt lijkt Luik de geschikte plaats te zijn voor het succes van dit evenement!

 

Belgisch Wegencongres 2013
Luik -  11 tot 13 september 2013

http://www.wegencongres.be/welkom-bwc.php

ITS congres 2013 - Brussel

its-2012Tractebel is reeds meer dan 20 jaar actief op vlak van ITS (Intelligent Traffic Systems). Ook dit jaar zijn we opnieuw aanwezig op het ITS Congres op 4 oktober 2013 te Brussel.

 

Diamant Conference Center
August Reyerslaan 80 - 1030 Brussels

www.its.be

Footer Tractebel 02

SHAPING OUR WORLD