Missie & Visie

Missie

Tractebel is een multidisciplinair studie- en adviesbureau.We begeleiden onze private en publieke klanten bij de precisering van hun strategische keuzes en masterplannen, adviseren hen bij de precisering van beleids- en haalbaarheidsstudies, voeren detailstudies uit en verzorgen het projectmanagement.We bieden deze diensten aan in diverse domeinen:regionale en stedelijke ontwikkeling, publieke en private gebouwen, zeehaven- en waterwegprojecten en transportinfrastructuur. Actuele thema’s zoals klimaatverandering, energie-efficiëntie en intelligente infrastructuur zijn speerpunten voor ons bedrijf.

 

Visie

“Smart & Sustainable Infrastructure” is ons motto.We zorgen voor kwaliteitsvolle, duurzame oplossingen via een intelligente integratie van infrastructuur, gebouwen, milieu, mobiliteit en energie-efficiëntie.

We combineren op creatieve wijze al onze competenties en spelen op die manier een sleutelrol in de ontwikkeling van de steden en de leefomgeving van de toekomst. We streven naar het juiste evenwicht tussen onze natuurlijke ruimte en de gebouwde leefomgeving om er een duurzame bron van vooruitgang en ontwikkeling van te maken.Door onze sterke lokale aanwezigheid kunnen we de uitdagingen waarmee lokale overheden en private ondernemingen worden geconfronteerd, snel en met kennis van zaken ter harte nemen.Onder alle omstandigheden treden we op als verantwoordelijke en onafhankelijke raadgevers.

De kwaliteit van onze advies- en studiediensten en ons voortdurend zoeken en streven naar de hoogste toegevoegde waarde door onze klanten “one stop shop solutions” te bieden, geven ons een aanzienlijk concurrentievoordeel.

Als werkgever hebben we een sociale verantwoordelijkheid en hechten we veel belang aan ethisch handelen.We scheppen voor onze werknemers een veilige en inspirerende werkomgeving en steunen hen bij de maximale ontwikkeling van hun potentieel.

 

Footer Tractebel 02

SHAPING OUR WORLD