Kwaliteit & Milieubeleid

Kwaliteit

In haar dienstverlening streeft Tractebel steeds naar een goed product voor een tevreden klant, in functie van een duurzame onderneming en geleverd vanuit een stabiele en aangename werkomgeving.

De optimale dienstverlening wordt enerzijds gewaarborgd door interne controleprocedures, voortdurende evaluatie en bijsturing en anderzijds door intensieve en permanente vorming van de medewerkers. Het kwaliteitsmanagementsysteem biedt hierbij een leidraad om de dienstverlening optimaal af te stemmen op de gespecificeerde eisen en verwachtingen van de  opdrachtgevers.

Via haar ISO-certificaat wil Tractebel haar klanten de garantie geven dat er inderdaad op een bewuste manier omgegaan wordt met het continue garanderen van de kwaliteit van de geleverde diensten. Tractebel voldoet dan ook reeds sinds 1995 zonder uitsluitingen aan al de eisen van de Norm ISO 9001:2008.

 

Klik hier om onze kwaliteitsbrochure te downloaden

 

 

Milieubeleid

Tractebel is zich bewust van haar mogelijkheden en verantwoordelijkheid in de zorg voor een schoon en gezond milieu. Er wordt voortdurend gestreefd naar een optimaal milieubeleid en een continue verbetering van de milieuprestaties. Dit streven komt naar voor zowel in de algemene bedrijfsvoering als bij de uitvoering van de aan Tractebel toevertrouwde projecten. Het welzijn van de medewerkers en de samenleving staat hierbij centraal.

Tractebel wil als studiebureau een voorbeeld zijn van duurzaam ondernemen door duurzame bedrijfsprocessen en een integrale benadering van het ontwerpproces. De inspanningen van Tractebel om bewust te innoveren voor een duurzame leefwereld werden reeds in 2003 bekroond met een ISO 14001 certificaat voor de kantooromgeving.

De directie van Tractebel gelooft er zeer sterk in dat het verder promoten van duurzaam ontwerpen de klantentevredenheid ten goede zal komen.

Footer Tractebel 02

SHAPING OUR WORLD