Transport & Mobiliteit

De stroom van goederen en personen neemt toe, beheerders van transportinfrastructuur worden geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Tractebel Engie kan hen helpen om transport vlotter, veiliger, betrouwbaarder en duurzamer te maken, en tegelijk de levenskwaliteit van de burgers te verbeteren.

Tractebel Engie kan bogen op een eeuw ervaring in het domein van Transport Engineering. Wij willen een partner zijn in de vormgeving van de transportinfrastructuur voor de wereld van morgen.

Met aangepaste, intelligente en duurzame oplossingen voor overheids- en privépartners,helpen we hen om hun mobiliteitsdoelstellingen te bereiken op een rendabele manier.

Tractebel hanteert een geïntegreerde, co-modale aanpak voor transportproblemen.

  • Eerst onderzoeken we de behoeften op basis van de sociaaleconomische en technische randvoorwaarden van het transportprobleem,
  • Vervolgens stellen we strategische plannen, impactstudies, kosten-batenanalyses en haalbaarheidsstudies op,
  • Wij realiseren de nodige engineering om aangepaste oplossingen met meerwaarde te ontwikkelen die leiden tot de eigenlijke bouw en inbedrijfstelling van het infrastructuurproject,
  • We assisteren de klant bij de opvolging van zijn project.

 

Referenties Transport & Mobiliteit

Viaduct over de Graaf Engelbertlaan

Eén van de vele kunstwerken die de HSL-Combinatie Brabant Zuid ontwerpt, betreft het nieuw te bouwen viaduct over de Graaf Engelbertlaan, ten behoeve van de HSL.

lees meer

Missing Link AX/A11

De A11 is één van de zes missing links in Vlaanderen. Deze nieuw aan te leggen autosnelweg moet de verkeersaders N31 (Brugge) en de N49 (Westkapelle) met elkaar verbinden.

lees meer

Oosterweelverbinding Antwerpen

De studie betrof het opmaken van een aanbestedingsdossier DBFM, inclusief een gedetailleerd uitgewerkt referentieontwerp.

lees meer

Hoogmolenbrug Antwerpen

  In het kader van de toekomstige verbreding en verdieping van het Albertkanaal dient de huidige Hoogmolenbrug te Schoten afgebroken te worden en vervangen te worden door een nieuwe brug.

lees meer

BRABANTNET (2014 – 2020): 3 tramlijnen i…

Voor de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn maken we de studies en de bestekken nodig voor het opstellen van een DBFM-contract voor 3 prioritaire tramlijnen in en rond Brussel.

lees meer

Tractie net Antwerpen (2011-2021)

In de toekomst zullen meer en andere types van tramvoertuigen worden ingezet in Antwerpen.

lees meer

Tractie net Gent (2002-2012)

Het tramnetwerk van Gent (35 km dubbelspoor) was niet geschikt voor het inzetten van de nieuwe Hermelijn-tramvoertuigen.

lees meer

Radartoren oostdam Oostende

Op het uiteinde van de oostelijke dam werd een nieuwe radartoren gebouwd om de scheepvaart beter van dienst te kunnen zijn.

lees meer

Nieuwe sluis van Ivoz Ramet

De nieuwe sluis van Ivoz Ramet op de Maas in Luik past in het kader van de ontwikkeling van het trans-Europese waterwegennet.

lees meer

Rotterdam - Verbreding van de Amazonehav…

Om de ontvangst van grotere containerschepen mogelijk te maken werd de monding van de Amazonehaven (Maasvlakte I haven van Rotterdam) verbreed.

lees meer

Mobil 2040

MOBIL 2040     In 2011 gelaste Brussel Mobiliteit het consortium Tractebel (Tractebel Engineering) & Espaces-Mobilités met de opdracht een ambitieuze, multidisciplinaire prospectieve studie uit te voeren van de ontwikkeling van de mobiliteit...

lees meer

Strategische haveninfrastructuurproject …

In het kader van de realisatie van het Strategische Haveninfrastructuurproject (SHIP), waarbij een gedeelte van de bestaande achterhaven van Zeebrugge beter toegankelijk wordt gemaakt,, is ook een nieuwe zeesluis voorzien...

lees meer

Zeebrugge - 2° LNG steiger - uitvoering

Het te kort aan opslagcapaciteit, de verzadiging van de bestaande LNG steiger en de veranderingen op de LNG markt hebben Fluxys doen besluiten de bouw van een nieuwe steiger aan...

lees meer

Zeebrugge - Verdieping CHZ-kade

De renovatie van de kaaimuur CHZ (Container Handling Zeebrugge).

lees meer

Oostende - Kaaimuren Rebo

Het project kadert in de omvorming van het havengebied tussen Voorhaven en Zeewezendok tot de zogenoemde 'Renewable Energy Base Oostende' (REBO).

lees meer

Fietsparadijs in Zoutleeuw

Het stadsbestuur van Zoutleeuw klopt bij Tractebel aan voor de aanleg en vernieuwing van diverse fietspaden. Het project werd vanuit verkeerstechnisch oogpunt opgevat.

lees meer

Nieuw rioleringsstelsel, veiligere verke…

De stad Hasselt besliste om samen met de aanleg van een nieuw rioleringsstelsel in de Luikersteenweg meteen de bovenliggende verkeerssituatie onder handen te nemen.

lees meer

Leiedoortocht in Wervik

Het Europese Seine-Scheldeproject beoogt een trans-Europees netwerk voor transport over water. Daarin kadert ook de herinrichting van de Leiedoortocht.

lees meer

Verbreding van Leiedoortocht

Het project ‘Leiewerken – Doortocht Kortrijk’ beoogt een verbreding en verdieping van de Leie, een verhoging van de bruggen en drie grote bochtafsnijdingen. Tractebel stapt mee in dit project.

lees meer

Ring rond Antwerpen

In opdracht van AWV Antwerpen bestudeerde Tractebel de infrastructuur van de R1 in aanloop van een structureel onderhoud. Dit gigantische renovatieproject kende tal van technische en socio-economische implicaties, waarbij het...

lees meer

Uitbreiding van de Griekse containerhave…

Domos Consulting – Ferron Techniki gaf Tractebel de opdracht om een studie te maken van de kademuren, het platform op de kade waar de containers worden behandeld, het draineersysteem en...

lees meer

Voorontwerp voor steiger

Tractebel werd gevraagd een haalbaarheidsstudie te maken voor een nieuwe aanlegsteiger te Lusail in Qatar.

lees meer

Mobiliteitsbeleid Gent

Tractebel tekende eind jaren 90 het eerste Gentse mobiliteitsplan uit. Daarin werden de belangrijkste principes voor openbaar transport, parkeren en het auto- en fietsverkeer vastgelegd.

lees meer

Ontwikkelingsplan spoorontsluiting Wallo…

Tractebel heeft in opdracht van de Waalse overheid SPW de studie "Ontwikkelingsplan spoorontsluiting Wallonië 2013-2025" opgeleverd.

lees meer

CIVITAS ELAN

CIVITAS ELAN is een Europees project waarbij vijf steden zich ertoe verbinden innovatieve maatregelen te implementeren rond duurzame stedelijke mobiliteit. Tractebel coördineert en ondersteunt de evaluatie van deze maatregelen.  

lees meer

Bedrijfsvervoerplan Electrabel

Tractebel stelt het bedrijfsvervoerplan op voor Electrabel volgens de principes van duurzame mobiliteit

lees meer

Richtlijnenboek mobiliteitseffectenstudi…

Richtlijnenboek met betrekking tot de vorm en inhoud van mobiliteitseffectenstudies in opdracht van Afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse Overheid.

lees meer

Evaluatie van het reizigerspotentieel en…

In het kader van deze studie wordt bepaald welk deel van de bevolking - in andere woorden, het aantal personen - bediend kan worden door het GEN.

lees meer

Openbaar-vervoerplannen op regionale en …

Tractebel ontwierp het “Toekomstplan West-Vlaanderen”; een strategische beleidsvisie op de organisatie van het openbaar vervoer in de provincie West-Vlaanderen.

lees meer

Typering van de secundaire wegen N2, N78…

De studie typering van de secundaire wegen N2, N79 en N78 heeft tot doel om een typering voor de deze ontbrekende wegsegmenten vast te leggen.

lees meer

Mobiliteit Brussel 2040

Met een alsmaar groeiende bevolking staat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor immense uitdagingen. Zeker wat mobiliteit betreft. Een efficiëntere bereikbaarheid en een duurzamere mobiliteit zijn nodig. Daarop is het ‘Mobil40’-project...

lees meer

Beheersysteem verlichte signalisatie voo…

In het kader van een opdracht voor de stad Brussel, waarbij TRITEL instaat voor de begeleiding bij het beheer en de optimalisatie van de verlichte signalisatie, werd ter ondersteuning van...

lees meer

Voorstudie voor de tramificatie van busl…

De MIVB heeft Tractebel gevraagd een studie te maken om de technische en financiele realiseerbaarheid van de tramificatie van de huidige buslijn 71 te Brussel te bekijken.

lees meer

Autoluwe binnenstad Mechelen

Tractebel ondersteunde het project en werkte verschillende circulatieconcepten uit, gebaseerd op een lussensysteem dat de bereikbaarheid van de verschillende stadsdelen en parkeergarages in de binnenstad vrijwaart. Ook de routeplanning van...

lees meer

Sneller naar de luchthaven dankzij Diabo…

Het Diabolo-project is een publiek-private samenwerking (PPS) en richtte zijn pijlen ook op de autosnelwegverbinding tussen de E19 en de luchthaven. Dat resulteerde in een verfraaiing van de E19-afrit en...

lees meer

Toekomstplannen voor De Lijn

Tractebel tekende samen met Goudappel Coffeng en MINT de Mobiliteitsvisie van De Lijn uit voor het jaar 2020. Het doel van deze studie was een reorganisatie van het openbaar vervoer...

lees meer

Verkeersknooppunt ‘de Sterre’, Gent

Omdat het verkeersknooppunt tussen de N60 Oudenaardsesteenweg-Krijgslaan, N43 Kortrijksesteenweg-Voskenslaan en de N414 Kortrijksesteenweg in Gent onoverzichtelijk is, zorgt Tractebel voor een grondige herinrichting.

lees meer

Betere bevaarbaarheid van de Donau (Roem…

Tractebel bestudeerde de mogelijkheden om de Donau beter bevaarbaar te maken. Dat is nodig om aan de nationale en internationale transportvereisten van Roemenië te voldoen.

lees meer

Stelplaats Wissenhage

De Lijn laat in Wissenhage (Gent) een nieuwe tram- en busstelplaats bouwen. De studie van dit totaalproject nam Tractebel voor zijn rekening, samen met studiegroep Bontinck, die instond voor het...

lees meer

EasyWay

Tractebel is sinds 1996 consulent voor de drie gewesten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) bij de coördinatie van hun participatie met de EasyWay- en CENTRICO-projecten

lees meer

Studies voor een nieuwe energiehaven in …

Indian Gas Limited belastte Tractebel met de studies voor de ontwikkeling van de nieuwe energiehaven. In een eerste fase stelden we het masterplan op, dat als basis diende voor de...

lees meer

Liefkenshoek spoortunnel Antwerpen

Tractebel adviseert het aannemersconsortium dat instaat voor het detailontwerp, de financiering, de bouw en het onderhoud van de Liefkenshoekspoortunnel.

lees meer

Nieuwe hogesnelheidslijn tussen Parijs e…

De nieuwe treinverbinding tussen Parijs en Straatsburg loopt over een traject van 405 km en is geïntegreerd in het Europese hogesnelheidstreinnetwerk. Het project maakt gebruik van de modernste technologieën op...

lees meer

Footer Tractebel 02

SHAPING OUR WORLD