Mobiliteit

Om duurzame mobiliteit te organiseren zijn heel wat specialisaties nodig. De werkdomeinen van onze verkeersdeskundigen zijn planologie en beleidsvorming, verkeerstechniek en verkeerskundig ontwerp, multimodale vervoersmodellen en operationele micromodellen. Een intensief proces van interacties.

Tractebel heeft voor deze verschillende verkeersplanologische en beleidsmatige aspecten de deskundigen in huis. Door hun inzichten te combineren met de nodige verkeerskundige en technische randvoorwaarden kunnen we voor elke klant –overheden of private opdrachtgevers—het beste mobiliteitsadvies op maat ontwikkelen.

Voorbeelden van mobiliteitsadvies op maat:

 • Mobiliteitsmanagement
 • Bereikbaarheidanalyses
 • Mobiliteitseffectenstudies (MER en MOBER)
 • Ontwerp van openbaar-vervoersystemen en -netwerken
 • Multimodale mobiliteitsplannen voor stad en regio
 • Conceptueel ontwerp van logistieke systemen
 • Parkeerstudies en statische of dynamische parkeersignalisatie
 • Signalisatie- en bewegwijzeringsplannen
 • Streefbeelden en inrichtingsontwerpen
 • Wegen- en kruispuntenontwerpen
 • Ontwerp van openbaar-vervoerknopen en multimodale overstappunten
 • Impact management en Minder Hinder
 • Stedelijke, provinciale en regionale verkeersmodellen
 • Optimalisatiemodellen openbaar-vervoersystemen
 • Effectenprognose ruimtelijke scenario's
 • Afwikkeling OV-knooppunten en kruispunten
 • Optimaliseren stedelijke netwerken

 

 Contact 

vandenboomBram Vandenboom
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Referenties Mobiliteit

Mobil 2040

MOBIL 2040     In 2011 gelaste Brussel Mobiliteit het consortium Tractebel (Tractebel Engineering) & Espaces-Mobilités met de opdracht een ambitieuze, multidisciplinaire prospectieve studie uit te voeren van de ontwikkeling van de mobiliteit...

lees meer

Mobiliteitsbeleid Gent

Tractebel tekende eind jaren 90 het eerste Gentse mobiliteitsplan uit. Daarin werden de belangrijkste principes voor openbaar transport, parkeren en het auto- en fietsverkeer vastgelegd.

lees meer

Ontwikkelingsplan spoorontsluiting Wallonië 2013-2025

Tractebel heeft in opdracht van de Waalse overheid SPW de studie "Ontwikkelingsplan spoorontsluiting Wallonië 2013-2025" opgeleverd.

lees meer

CIVITAS ELAN

CIVITAS ELAN is een Europees project waarbij vijf steden zich ertoe verbinden innovatieve maatregelen te implementeren rond duurzame stedelijke mobiliteit. Tractebel coördineert en ondersteunt de evaluatie van deze maatregelen.  

lees meer

Bedrijfsvervoerplan Electrabel

Tractebel stelt het bedrijfsvervoerplan op voor Electrabel volgens de principes van duurzame mobiliteit

lees meer

Richtlijnenboek mobiliteitseffectenstudies

Richtlijnenboek met betrekking tot de vorm en inhoud van mobiliteitseffectenstudies in opdracht van Afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse Overheid.

lees meer

Evaluatie van het reizigerspotentieel en de intermodaliteit van de GEN stations rondom Brussel

In het kader van deze studie wordt bepaald welk deel van de bevolking - in andere woorden, het aantal personen - bediend kan worden door het GEN.

lees meer

Openbaar-vervoerplannen op regionale en stedelijke schaal

Tractebel ontwierp het “Toekomstplan West-Vlaanderen”; een strategische beleidsvisie op de organisatie van het openbaar vervoer in de provincie West-Vlaanderen.

lees meer

Typering van de secundaire wegen N2, N78 en N79 te Limburg

De studie typering van de secundaire wegen N2, N79 en N78 heeft tot doel om een typering voor de deze ontbrekende wegsegmenten vast te leggen.

lees meer

Mobiliteit Brussel 2040

Met een alsmaar groeiende bevolking staat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor immense uitdagingen. Zeker wat mobiliteit betreft. Een efficiëntere bereikbaarheid en een duurzamere mobiliteit zijn nodig. Daarop is het ‘Mobil40’-project...

lees meer

Beheersysteem verlichte signalisatie voor de stad Brussel

In het kader van een opdracht voor de stad Brussel, waarbij TRITEL instaat voor de begeleiding bij het beheer en de optimalisatie van de verlichte signalisatie, werd ter ondersteuning van...

lees meer

Voorstudie voor de tramificatie van buslijn 71 te Brussel

De MIVB heeft Tractebel gevraagd een studie te maken om de technische en financiele realiseerbaarheid van de tramificatie van de huidige buslijn 71 te Brussel te bekijken.

lees meer

Autoluwe binnenstad Mechelen

Tractebel ondersteunde het project en werkte verschillende circulatieconcepten uit, gebaseerd op een lussensysteem dat de bereikbaarheid van de verschillende stadsdelen en parkeergarages in de binnenstad vrijwaart. Ook de routeplanning van...

lees meer

Toekomstplannen voor De Lijn

Tractebel tekende samen met Goudappel Coffeng en MINT de Mobiliteitsvisie van De Lijn uit voor het jaar 2020. Het doel van deze studie was een reorganisatie van het openbaar vervoer...

lees meer

Footer Tractebel 02

SHAPING OUR WORLD