Ecologie

Het streven om biodiversiteit voor toekomstige generaties te bewaren, te herstellen en te versterken is een belangrijke uitdaging. De diensten die Tractebel in dit verband aanbiedt zijn veelzijdig: beleidsondersteunende studies op verschillende bestuursniveaus, advies met betrekking tot natuurbehoud, -herstel en -ontwikkeling (in het buitengebied en in de stad,) ecologische impactstudies,... .

Tractebel levert denkwerk op het vlak van behoud, herstel en versterking van biodiversiteit. Onze aanpak is innovatief. Wij vertalen onze ecologische expertise in werkbare en kosteneffectieve oplossingen, binnen het kader van het relevante beleid.

De beleidsvoorbereidende en -sturende studies die Tractebel uitvoert met betrekking tot het thema biodiversiteit situeren zich vooral in het werkveld van de implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water, het Natuurdecreet…. Tractebel heeft ruime ervaring met adviesverlening op het vlak van het behoud of realiseren van een goede staat van instandhouding van habitats en soorten in relatie tot nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

Visieontwikkeling van innovatieve ecologische concepten of mitigerende maatregelen in plannen en projecten (duurzame industriële en stedelijke ontwikkelingen, natuurtechnische milieubouw, integratie van tijdelijke natuur,…) vinden wij essentieel. We werken hiervoor samen met de ontwerpers van deze plannen en projecten. Een nauwe samenwerking en een vroegtijdige en effectieve integratie van deze aspecten verzekert een win-winsituatie voor ecologie en ontwerp, onder andere via het concept functioneel groen. 

 Contact 

coudereKoen Couderé
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Referenties Ecologie

Natuurinrichting van de Vallei van de Grote Nete

Op vraag van het Agentschap voor Natuur en Bos bestudeerde Tractebel de opties voor de natuurinrichting van de Vallei van de Grote Nete. Om de instandhoudingsdoelstellingen voor de vallei te...

lees meer

Vismigratie en overloopgebieden Zwalmbekken

Tractebel ontwierp in de vorm van een vismigratieloop een ecologische oplossing voor een vismigratie- en overstromingsprobleem in de Zwalmstreek.

lees meer

Methodologie ketensamenwerking

Tractebel staat OVAM bij met het opmaken van een methodiek voor het verkennen en het realiseren van samenwerking in de organisatorische keten.

lees meer

Begeleiding transitiecyclus duurzaam materialenbeheer

Tractebel begeleidde de eerste drie fasen van de transitiecyclus ‘duurzaam materialen- beheer’: probleemanalyse, visieontwikkeling en identificatie van acties.

lees meer

Kosteneffectiviteitsanalyse intergetijdengebied Hertogin Hedwigepolder

Kosteneffectiviteitsanalyse van de uitvoerings- alternatieven voor de ontwikkeling van 600 hectare estuariene natuurn in het Schelde-estuarium.

lees meer

Ecohydrologische studie natuurreservaten De Teut en Tenhaagdoornheide

Tractebel voerde een ecohydrologische studie uit in het kader van de uitwerking van een ruimtelijk ontwikkelingsplan voor de natuurreservaten De Teut en Tenhaagdoornheide tussen Houthalen-Helchteren, Zonhoven en Zwartberg-Genk.

lees meer

Natuurinrichting bos ‘t Ename

Tractebel ontwikkelde in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij alternatieve natuurinrichtingsconcepten voor de Reytgracht, de Middelgracht en de Riedekensbeek in de omgeving van het bos 't Ename te Oudenaarde.

lees meer

Footer Tractebel 02

SHAPING OUR WORLD