coast estuaries general slider 01

Kust & Estuaria

Tractebel bestudeert het natuurlijke gedrag van estuaria en kustzones. Ons vermogen om complexe hydrodynamische en morfologische systemen te analyseren steunt op een grondige kennis van de fysieke processen in combinatie met gedetailleerde meetcampagnes ter plaatse.

Wij passen geavanceerde digitale modellen toe volgens uw behoeften. Met hydromorfologische meetcampagnes en gerichte analyses op maat staan we in voor alle hydrodynamische randvoorwaarden nodig voor het uitwerken van projecten langs de kust, in estuaria en in havens. Zo kunnen wij de best mogelijke beheerstrategieën definiëren, gepaste kustinfrastructuur ontwerpen en de milieueffecten van deze ingrepen bepalen.

We ontwerpen kusthavens, havendammen en toegangskanalen voor havens. We bedenken oplossingen voor kustbescherming, onderzoeken 'harde' maatregelen zoals dijken, oeverbekledingen, stormkeringen, golfbrekers en strandhoofden, maar ook natuurlijke en duurzame oplossingen zoals strandopspuiting om het achterland te beschermen tegen stormen.

Met onze modellen voorspellen we bijvoorbeeld hoe de kustlijn kan evolueren na de aanleg van een haven en kunnen we aanpassingen suggereren om de effecten te beperken. Ook de effecten van mariene en baggeractiviteiten op het systeem kunnen worden bepaald (bv. baggerpluimstudies en warmteverspreiding), en optimale bouw- en onderhoudsstrategieën kunnen ontwikkeld en getest worden. Met onze specifieke expertise kunnen we ook uw projecten voor natuurontwikkeling of -compensatie ondersteunen en ontwerpen.

 Contact 

groeninckxJan Groeninckx
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Referenties Kust & Estuaria

Verbetering kustverdediging Haven van Oostende

In het kader van het Geïntegreerd Kustveiligheidsplan voor de Vlaamse kust werkt Tractebel mee aan een reeks studies.

lees meer

Verantwoordelijkheid binnen het Geïntegreerd Kustveiligheidsplan

Tractebel coördineerde het volledige project en maakte een veiligheidsanalyse van het plan. Die analyse resulteerde in een methodologie voor het beschermen van duinen, stranden, dijken en havens. Daarnaast definieerden we...

lees meer

Kustveiligheidsplan voor Ada (Ghana)

Ada betrok Tractebel bij de projectplannen om de kustlijn te beschermen tegen verdere erosie en om de inkapseling van de riviermonding te stoppen of te vertragen.

lees meer

Milieueffectrapportage voor uitbreiding van Zwinpolder

In opdracht van de Projectdirectie Proses2010 maakte Tractebel het milieueffectrapport (MER) op. Op basis daarvan besliste de Vlaamse regering om het getijdenonderhevig natuurgebied Zwin uit te breiden met ongeveer 120...

lees meer

Footer Tractebel 02

SHAPING OUR WORLD