Milieuakoestiek

De discipline milieuakoestiek richt zich op het controleren en beperken van het lawaai naar de omgeving toe afkomstig van bedrijven,ontspanningsinrichtingen, infrastructuur (spoor-, weg- en vliegverkeer), werken (werven) of buren. Bedrijven dienen via de milieuwetgeving in regel te zijn met de vigerende gewestelijke voorwaarden, en andere, op het gebied van geluid. Studies omvatten milieueffectrapportages, akoestisch onderzoek vlarem II, industrielawaai, arbeidsplaatslawaai, Brusselse ordonnantie vliegtuiglawaai, industrielawaai en burenlawaai, geluidssaneringen, spoorweglawaai, wegverkeerslawaai, muzieklawaai, onspanningsinrichtingen (schietstanden, karting, ...), geluidszonering, keuring sonometers, ...


Tractebel Acoustics en Dynamics is erkend als labo en als milieudeskundigen voor geluid & trillingen zowel in Vlaanderen als in Brussel en in Wallonië ter controle en nastreving van gewestelijke regelgeving. Men maakt daarin een onderscheid tussen een beperkt of een volledig akoestisch onderzoek maar ook tussen een bestaande of een nieuwe situatie. In bedrijven dienen de reglementeringen naar de gezondheid van de werknemers (reglementering via Koninklijk Besluit) gevolgd te worden en indien nodig gesaneerd te worden. In saneringsonderzoeken worden oplossingen geadviseerd dewelke aan de bron, via de transmissieweg of bij de ontvanger genomen worden. Men onderscheid daarbij ook actieve en passieve maatregelen.Simulatieberekeningen kunnen de impact van een sanering voorspellen.


Van grote industriële sites worden geluidskaarten opgesteld. Men doet dit gebaseerd op rastermetingen ter plaatse of op basis van de kennis van het akoestisch bronvermogen. Van kleine tot grote verkeernetwerken worden gewestelijke of stedelijke geluidskaarten voor spoor-, weg- en luchtverkeer opgemaakt. De geluidsberekeningen worden uitgevoerd volgens genormaliseerde rekenmethodieken. Grootschalige kaarten worden aangemaakt in combinatie met grondige GIS voor- en nabewerking van de data.


Met een erkenning als MER-deskundige wordt meegewerkt aan Milieu Effecten Rapportages (MER) voor grootschalige industriële en infrastructuurprojecten.

 Contact 

beckersLuc Schillemans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Footer Tractebel 02

SHAPING OUR WORLD