Offshore Kabels

Met meer dan 30 jaar ervaring in waterbouw beschikt Tractebel over de expertise die voor de studie van kabeltrajecten, -oversteken, -aanlandingen en -legging vereist is. Een van de belangrijkste aspecten van kabellegprojecten is de correcte bepaling van de ingraafeisen op basis van de risico’s en installatiekosten.

Het laatste decennium heeft Tractebel bijgedragen tot de ontwikkeling, het ontwerp en de installatie van kabelnetten voor verscheidene offshore windparkprojecten in de Noordzee (België, Frankrijk, VK) en voor kabellegprojecten in de Middellandse Zee. Op basis van de ervaring die in het kader van deze projecten werd verworven en voortbouwend op de ervaring die bij de uitvoering van de werken werd opgedaan, heeft Tractebel een eigen methodologie ontwikkeld waarmee de meest geschikte ingraafdiepte en -techniek(en) voor offshore kabeltrajecten kunnen worden bepaald. Deze methodologie is gebaseerd op internationale normen en aanbevelingen. Ze omvat o.a. een Cable Burial Risk Assessment (BAS), waarbij de risico’s alsook de mogelijke beschermingsmaatregelen die met het ontwerp, de installatie en het onderhoud van onderzeese kabels samenhangen, uitvoerig worden onderzocht. Deze risicoanalyse houdt het volgende in:

  • Analyse van de beschikbare geotechnische en morfodynamische gegevens, en bepaling van eventuele belangrijke leemten in de gegevens vereist voor de kabelinstallatie;
  • Analyse van antropogene risico’s op het kabeltraject: wettelijke eisen, visactiviteiten, scheepsverkeer, vaarroutes, aanwezigheid van andere kabels of pijpleidingen, concessie- en militaire zones, afwijkingen, blindgangers, Natura 2000-gebieden, scheepswrakken, enz.
  • Berekening van de Burial Protection Index (BPI), en uitvoering van de kwantitatieve risicoanalyse door DNV;
  • Analyse van de natuurlijke gevaren voor de kabel: stroming en golfslag, zandduin- en zeebedmobiliteit, zeebedhelling, harde bodem en slib, warmtegeleidbaarheid en organische inhoud van het zeebed, inclusief de analyse van het referentiezeebedniveau en de bepaling van mogelijke beschermingsmaatregelen;
  • Analyse van het ontwerp voor de aanlanding van de onderzeese kabels;
  • Bepaling van de aanbevolen ingraafdiepten op basis van de risicoanalyse (BAS);
  • Technische aanbevelingen voor de planning en uitvoering van de werken rekening houdend met de in de risicoanalyse geïdentificeerde beschermingsmaatregelen;
  • Voorafgaande aanbevelingen m.b.t. de technieken voor het ingraven, beschermen en installeren van de kabels.

De risicoanalyse of BAS wordt meestal voorzien tijdens de ontwikkelings- en ontwerpfasen van het project; ze wordt aangepast en gebruikt ter ondersteuning van de voorbereiding van de werken en de uitvoering van de eigenlijke installatieactiviteiten. Het voornaamste voordeel van deze analyse (BAS) is dat ze de klant een stevige grondslag biedt waarop hij zijn beslissingen betreffende het geschiktste kabeltraject, de vereiste kabelingraafdiepten, de verkozen ingraaf-/beschermingstechnieken, de monitoring- en onderhoudstrategie voor de onderzeese kabels en de microroutering van deze laatste kan baseren. Telkens wanneer er in de verschillende projectfasen extra gegevens beschikbaar zijn (bijv. zeebedonderzoeksgegevens, scheepsverkeergegevens,...), wordt deze analyse bijgewerkt.

 Contact 

groeninckxJan Groeninckx
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Referenties Offshore Kabels

Error: No articles to display

Footer Tractebel 02

SHAPING OUR WORLD