Rivieren & Overstromingsbescherming

Het beheer van rivierbekkens vereist een geïntegreerde en duurzame benadering die steunt op een grondige kennis van hydrologie en hydrodynamica. Tractebel kan samen met filiaal IMDC, een breed spectrum van diensten aanbieden.

Wij beheersen een brede waaier van hydraulische en hydrologische riviermodellen om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van riviersystemen, om maatregelen uit te werken om overstromingsschade te voorkomen. Diensten voor civiele bescherming en waterbeheerders gebruiken deze overstroming prognosesystemen om hun systemen te beheren.

Om verschillende maatregelen tegen zware overstromingen te vergelijken is een geloofwaardige risicoanalyse nodig die rekening houdt met het risiconiveau en de gevolgen van de schade voor natuur, infrastructuur en mensen. Tractebel kan multi criteria analyses leveren maar ook maatschappelijke kostenbaten analyses om de te nemen maatregelen te evalueren.

Watervoorraden zijn nietonbeperkt maar moeten desondanks steeds meer sociale en economische behoeften vervullen. Het natuurlijke watersysteem speelt een niet te verwaarlozen rol in de bescherming van het leefmilieu. We ontwikkelen tools en gebruiken digitale modellen om te assisteren bij waterbeheer.

We ontwerpen alle infrastructuur die nodig is om het land te beschermen tegen overstromingen en de rivier te helpen beheren, zoals dijken en oeverbekledingen, kribben en stuwen, wachtbekkens en bekkens voor gecontroleerde overstromingen.

 Contact 

groeninckxJan Groeninckx
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Referenties Rivieren & Overstromingsbescherming

Waterzuiveringstation ‘Les Orchis’

Een nieuw afvalwaterstation moet het water in het dal van de Hain zuiveren. Dit station zal in 2012 het afvalwater van 92.000 IE (inwonerequivalenten) behandelen. Tractebel bracht de werkzaamheden in...

lees meer

Risicomanagement Sigmaplan

Tractebel bracht de mogelijke risico’s voor het Sigmaplan in kaart in het kader van het plan-MER.

lees meer

Footer Tractebel 02

SHAPING OUR WORLD