Bodemsanering

Bij de beoordeling van bodem- of grondwaterverontreinigingen voeren onze geochemici en hydrogeologen eerst een grondige analyse uit. Vervolgens selecteren ze met zorg de methodes die zo rendabel mogelijk de beste resultaten zullen opleveren.

Bij elke stap van het saneringsproces voor een site wint Tractebel zoveel mogelijk inlichtingen in over deze laatste en wordt ervoor gezorgd dat de saneringsbedrijven zich strikt aan de wettelijke verplichtingen houden.

Onze studies omvatten het volgende:

  • Oriëntatiestudie: op basis van de beschikbare historische gegevens over het vroegere gebruik van de site wordt een eerste evaluatie van de aanwezigheid van mogelijk gevaarlijke materialen of toxische stoffen uitgevoerd.
  • Karakteriseringsstudie: dankzij het gebruik van uitgebreide bemonsteringsmethodes worden kwantitatieve gegevens verzameld om de verontreiniging gedetailleerd te karakteriseren en te bepalen (aard en geometrie).
  • Risico-evaluatie: de gegevens worden kwantitatief geanalyseerd om de verontreinigingsbron, de verplaatsingsmechanismen en het blootstellingniveau van de doelen te evalueren. Zo kan worden nagegaan of het risico aanvaardbaar is en of saneringswerken vereist zijn. Op basis van de risico-evaluatie wordt er een voorstel geformuleerd waarin de doelstellingen en de te gebruiken saneringsmethodes worden gespecificeerd en waarin tevens een budgettering en een raming van de voordelen worden opgenomen om de opportuniteit van de werken te bepalen.
  • Saneringsfase: we werken mee aan het bepalen van de contractuele eisen; we helpen bij het selecteren van de ondernemingen, en zien ook toe op de uitvoering van de saneringswerken.
  • Evaluatie van de sanering: onderzoek van de uitvoering van de saneringswerken; opstelling van de wettelijke documenten; opstelling van het saneringsrapport.

 Contact 

Jan Lecompte
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Referenties Bodemsanering

Opvulling oude kleigroeve Kruibeke

Tractebel voerde een haalbaarheidsstudie uit voor het project en definieerde de meest efficiënte techniek om de groeve op te vullen.

lees meer

Analyse vervuiling oude scheepswerf Thuin

Tractebel bestudeerde en analyseerde de vervuiling van het terrein, en baseerde zich daarbij op twintig peilingen en drukkingsmetingen.

lees meer

Bodemsaneringswerken industriële bassins Tertre

In het Waalse dorp Tertre begeleidde Tractebel de (bodem)sanering van twee voormalige industriële bassins, gevuld met gevaarlijk afval. De bassins waren gedeeltelijk ondergedompeld in een aquifer – een watervoerende laag...

lees meer

Bodemsanering en brownfieldontwikkeling Gent

In 2008 besliste het Gentse stadsbestuur om het voormalige havengebied Dok Noord om te bouwen tot een multifunctionele locatie waar wonen, werken, winkelen en groenzones samengaan. Om de ontwikkeling van...

lees meer

Begeleiden bodemsaneringswerken en brownfieldontwikkeling La Floridienne

 De stortplaats La Floridienne langs het kanaal Gent-Terneuzen was een van meest verontreinigde sites in Vlaanderen. Tractebel begeleidde de sanering van het terrein, om er lichte industrie opnieuw mogelijk te...

lees meer

Begeleiding bodemsaneringswerken Asse

In Asse trad Tractebel op als erkend bodemsaneringsdeskundige type II, bij de bouw van een bovenafdichting van een stortplaats aanpalend aan de voormalige fabrieksterreinen van Asphaltco. De bodemoppervlakte van het...

lees meer

Footer Tractebel 02

SHAPING OUR WORLD